Skriv ut denne siden

Hjem
Om Papirbredden
Navn og logo
Arkitektur
Papirbredden Eiendom
Historie
Studier
Bibliotek
Karrieresenter
Kongen på Papirbredden
Papirbredden-prosjektet
På Papirbredden 1
På Papirbredden 2
På Papirbredden 3
I Fyrhuset
På Union Scene
Praktisk informasjon
Kontakt oss
English

Historie

Drømmen om kunnskapsbyen

Noen vil si at historien om Papirbredden går helt tilbake til 1987 og idékonkurransen ”Drømmen om Drammen”. Konkurransen åpnet byens øyne for de muligheter og det potensialet elva og det gamle industriområdet Grønland bar i seg.

I dag, 20 år etter ”Drømmen om Drammen”, finner vi igjen vinnerutkastets tanker om å utvikle en kulturakse fra ås til ås igjen i gangbroen ”Ypsilon” som åpnet 16. januar 2008. Den forbinder Drammens Teater på den ene siden av elva med Union Scene – Drammen internasjonale kultursenter og Papirbredden på den andre.

Den stygge andungen blir til en svane

Bildet av Drammen var lenge preget av byens store trafikk- og miljøproblemer. I dag er Drammenselva så ren at du kan både fiske og bade i den. Trafikken går ikke lenger gjennom sentrum, men i tunnel gjennom de to åsene. Bragernes torg har igjen blitt en møte- og markedsplass for byens befolkning. Det er bygget flere nye sykkelveier gjennom byen og byens befolkning kan ta søndagsturen sin langs de nye elvepromenadene på begge sider av Drammenselva.

Kunnskapsbyen Drammen

De fysiske endringene av byen ga også rom for å tenke nytt omkring byens identitet. – Det har lenge vært en bevissthet om at kunnskapsmiljøet i Drammen må styrkes, forteller rådmann i Drammen kommune Nils Fr. Wisløfff og sikter til at Drammen kommune allerede i 1994 kjøpte den gamle dampsentralen i Wergelands gate 10 og etablerte Drammen høyskolesenter.

”Naturbania” – den urbane byen med nærheten til marka

I 2002 vedtok bystyret visjonen ”Miljø- og kompetansebyen Drammen – en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap”. Bakgrunnen for vedtaket i bystyret var en bredt anlagt strategiprosess i 1999-2000 hvor byens befolkning ble spurt hvordan de så for seg ”Drammen i 2011”. Flere fremtidsbilder for byen ble tegnet opp. Byen valgte å samle seg om ”Naturbania” – den urbane byen med nærhet til naturen. Et sentralt element i dette fremtidsbildet var et attraktivt høgskole- og studentmiljø.

Papirbredden-prosjektet fødes

Den systematiske satsingen på å utvikle kunnskapsmiljøet i byen viste seg å bære frukter. Fra 1999 til 2004 steg antall heltidsstudenter ved Drammen høyskolesenter fra 800 til 1200 og antall deltidsstudenter fra 500 til 600. Behovet for større og mer egnede lokaler var etter hvert åpenbar. Diskusjonene om hvor, eller i det hele tatt om, et nytt høyskolesenter kunne bygges, tiltok i årene som kom og gikk. 14. desember 2004 gikk imidlertid et enstemmig bystyre inn for å kjøpe tomten fra Union Eiendomsutvikling og satse for fullt på utviklingen av en kunnskapspark der den gamle papirfabrikken Union en gang lå.
 

Relaterte saker

Les historien om Papirfabrikken, skrevet av Reidar Heieren i Drammens Tidende.
 

Les artikkelen «Fra papir til Papirbredden» av Børre Ivar Lie i Drammens Tidende
http://dt.no/article/20070302/NYHET/103020391

 

Informasjon

Besøksadresse

Grønland 58, 3045 Drammen

Postadresse

Papirbredden, Postboks 850, 3007 Drammen
© Papirbredden AS.
Foto: Torbjørn Tandberg med mindre annet er nevnt. Sidekart | Kontakt Webansvarlig Hjem | Om Papirbredden | Papirbredden-prosjektet | Hvem er på Papirbredden | Praktisk informasjon | Kontakt oss | English