Skriv ut denne siden

Hjem
Om Papirbredden
Papirbredden-prosjektet
Prosjektstyret
Politisk bakgrunn
Tidslinjen
Dokumenter
Futurebuilt
Innovasjon
På Papirbredden 1
På Papirbredden 2
På Papirbredden 3
I Fyrhuset
På Union Scene
Praktisk informasjon
Kontakt oss
English

Tidslinjen

Tidslinjen illustrasjonsbilde

1994:

Drammen kommune etablerer Drammen høyskolesenter i den gamle dampsentralen i Wergelands gate 10 på Bragernes.

2001:

Bystyret i Drammen vedtar at et nytt høyskolesenter skal ligge på Grønland.

Januar 2004:

Samarbeidspartnerne etablerer forprosjektet “Drammensregionens kunnskapspark”

Juni 2004:

Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune, Rådet for Drammensregionen, Høgskolen i Buskerud og BI Buskerud inngår regional partnerskapsavtale om å etablere ”Drammensregionens kunnskapspark” og oppretter et eget prosjektstyre. Rektor ved Høgskolen i Buskerud, Kristin Ørmen Johnsen, leder prosjektstyret.

Desember 2004:

Drammen bystyre beslutter å kjøpe den 9 daa store tomten på Union brygge til 40 millioner kroner og å inngå en partnerskapsavtale med Entra Eiendom AS om å etablere eiendomsselskapet Kunnskapsparken Drammen AS. Bystyret vedtar å legge Folkebiblioteket til kunnskapsparken, og å lyse ut en arkitektkonkurranse.

Januar 2005:

LPO arkitektur & design vinner arkitektkonkurransen med utkastet ”Drammen United”.

April 2005:

Byggestart. Prosjektstyret etablerer brukergrupper.. Last ned oppsummering fra arbeidet i brukergruppene her.

Mai 2005:

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet legger ned grunnsteinen.

Juni 2005:

Studentsamskipnaden i Buskerud etablerer eget delprosjekt om studentbyen Drammen.

Juni 2005:

Prosjektstyret kunngjør det nye navnet på kunnskapsparken: ”Papirbredden – Drammen kunnskapspark”.

September 2005:

Prosjektstyret legger fram rapport med forslag til strategi for og organisering av innovasjonsarbeidet i Drammensregionen.

Desember 2005:

Prosjektstyret etablerer et forprosjekt om hvordan innovasjonsatsningen ved Papirbredden kan organiseres og inngå som en del av det samlede utviklingsarbeidet i Drammensregionen. Last ned rapporten fra forprosjektet for Papirbredden Innovasjon her.

Juni 2006:

Prosjektstyret går inn for å etablere et eget innovasjonsselskap for Drammensregionen (Papirbredden Innovasjon AS)

August 2006:

Leietakerne ved Papirbredden inngår samarbeidsavtaler om service- og driftsfunksjonene i bygget. Last ned samarbeidsavtalen her

September 2006:

Kunnskapsparken Drammen AS skifter navn til Papirbredden Eiendom AS.

Desember 2006:

Leietakerne flytter inn på Papirbredden. 7. etasje står fortsatt tom.

Januar 2007:

Papirbredden åpner dørene for studenter og publikum.

Mars 2007:

Kunnskapsminister Øystein Djupedal erklærer Papirbredden for åpnet. Åpningsseremonien ”Refleksjoner” 2. mars markerer starten på åpningsuka. Se bilder fra åpningsseremonien her

August 2007:

Papirbredden Innovasjon AS og Innovasjon Norge flytter inn i 7. Etg. Alle arealer er utleid.

16. januar 2008:

Offisiell åpning av gangbroen Ypsilon med direktesending på TV2. Broen binder sammen bydelene Bragernes og Strømsø og leder rett til Papirbredden.

Mars 2008:

Prosjektstyret legger fram rapporten fra Papirbredden-prosjektet under Papirbreddendagene 2008. Last ned rapporten her (PDF, 4,2 Mb)
 

Informasjon

Besøksadresse

Grønland 58, 3045 Drammen

Postadresse

Papirbredden, Postboks 850, 3007 Drammen
© Papirbredden AS.
Foto: Torbjørn Tandberg med mindre annet er nevnt. Sidekart | Kontakt Webansvarlig Hjem | Om Papirbredden | Papirbredden-prosjektet | Hvem er på Papirbredden | Praktisk informasjon | Kontakt oss | English